Krabka (1)

Chceme být
součástí řešení

A proto vybíráme výjimečné partnery s
výjimečnými produkty

30+ let zkušeností a zájmu

Začalo to v devadesátkách. Vyrostli jsme v prostředí, které kombinovalo rodinnou tradici v polygrafickém odvětví s venkovským životem. Spolu s absolvovaným vzděláním na potravinářských školách byl náš vztah k otázkám životního prostředí v podstatě definován.

Sledujeme s obavou neustále rostoucí trend znečišťování životního prostředí v důsledku tlaku na ekonomický růst. Proto jsme coby sami podnikatelé začali hledat alternativy. A tak vznikla Krabka.

Naše cesta nás zavedla k výrobcům inovativních ekologických obalů, čímž se projekt Krabka sám stal samotnou netradiční alternativou. Nejsme klasickým velkoobchodem na obaly. Jsme partnerem, který nabízí pragmatická řešení pro každého, kdo hledá udržitelnou alternativu.

Jsme tady, abychom společně hledali a realizovali cestu k environmentálně odpovědnějšímu přístupu k obalům, aniž bychom upadli do extrémů. Jsme si vědomi výzev, jimž čelí naše planeta, a jsme odhodláni přispět k pozitivní změně.

Naše hodnoty

Hledáme stejně naladěné a zapálené

Přírodu máme jen jednu. Pokud můžeme něco udělat pro její bazální ochranu, uděláme to.

Co vidíme před sebou?

Naší vizí je edukovaná společnost, uznávající hodnoty vytvořené našimi předky, chránící a rozvíjející tyto hodnoty pro další generace.

Naše mise?

Ukazovat, vzdělávat, přispívat k pozitivním a dlouhodobě ekonomicky výhodným změnám. Podpora všech, kteří vidí možnost změny.