Krabka (1)

BIOPAP získal označení BENEFIT Company

Rok 2024 začíná rozhodujícím krokem k úplné udržitelnosti. Jsme nadšeni, že se s vámi můžeme podělit o důležitou zprávu: BIOPAP® je nyní oficiálně BENEFIT Company!

 

„Přechodem na Benefit Company chceme přispět k vybudování komunity orientované na environmentálně sociálně udržitelný rozvoj. To odráží naši dlouhodobou vizi a závazek vytvářet hodnotu pro celou komunitu a podporovat pozitivní dodavatelský řetězec,“ říká Maria Teresa Brassiolo, členka představenstva a spoluzakladatelka BIOPAP®.

 

BIOPAP je uznáván pro výrobu udržitelných, kompostovatelných a biologicky rozložitelných nádob na potraviny s jedinečnými vlastnostmi kruhovitosti a výkonu. 

 

Massimo Folador, generální ředitel Askesis Società Benefit Srl, který doprovázel BIOPAP® na této cestě, k tomu říká: „BIOPAP® je Benefit Company od svého založení díky etickým obchodním rozhodnutím a snahám o udržitelnost v průběhu let. Dnešní formální rozhodnutí představuje přirozený vývoj a především svědectví pro komunitu.“

 

Inovativní právní nástroj Benefit Company, poskytovaný italskou legislativou, zahrnuje analýzu charakteristických hodnot společnosti, definici společného dobra a úpravu statutu společnosti se specifickými závazky ohledně správy, účelů a podávání zpráv.

 

„Z těchto důvodů jsme zvolili transformaci na Benefiční společnost. Věříme, že jde o silný a trvalý závazek, který nejlépe reprezentuje naši podnikatelskou vizi,“ prohlašuje Filippo Rossi, spoluzakladatel a člen představenstva.

Společnost BIOPAP® se vždy zavázala minimalizovat dopady svých činností na životní prostředí prostřednictvím snížené spotřeby zdrojů, nulových emisí CO2 ve svém výrobním procesu, nulového odpadu a využívání surovin a energie výhradně z obnovitelných zdrojů. Podobně je společensky aktivní jak interně, tak externě, aby podporovala místní zaměstnanost, kvalitu a bezpečnost pracovního prostředí, výměnu mezi školami a průmyslovými aktivitami a rozvoj talentů u mladých studentů.

 

„Přechod na Benefit Company je pro BIOPAP® přirozeným krokem a jeho cílem je být aktivním svědectvím a příkladem pro podporu a znovuobjevení závazku, který musí mít každý podnik vůči společnosti a životnímu prostředí. Děkuji všem členům, kteří schválili tuto cestu, týmu Askesis a všem kolegům a spolupracovníkům, kteří se aktivně účastnili setkání, sdíleli a oživovali tohoto ducha každý den,“ uzavírá Michelangelo Anderlini prezident a spoluzakladatel.