Krabka (1)

BIOPAP® se připojil k programu USDA BIOPREFERRED®

Na své cestě udržitelnosti, která začala před více než 20 lety, chtěl BIOPAP® vyvinout všechny své vysoce výkonné nádoby na potraviny s použitím obnovitelných a neintenzivních surovin.

Abychom tento závazek reprezentovali vědeckým způsobem, zvolili jsme a získali dobrovolnou certifikaci USDA CERTIFIED BIOBASED PRODUCT pro všechny naše nádoby na potraviny. Označení USDA CERTIFIED BIOBASED PRODUCT označuje, že produkt je zcela nebo z velké části složen z obnovitelných biologických surovin.

Tato certifikace si klade za cíl podporovat vývoj, nákup a používání biologických produktů, alternativy k tradičním produktům pocházejícím z fosilních zdrojů, a zvýšit využívání obnovitelných zemědělských zdrojů, a tím přispět ke snížení negativních dopadů na životní prostředí a zdraví.

Prostřednictvím této certifikace vstupuje BIOPAP® do programu USDA BioPreferred® a také získává kvalifikaci pro preferenční nákup všemi federálními orgány ve Spojených státech.

Toto označení spotřebitele ujišťuje, že produkt obsahuje ověřené množství obnovitelných složek na biologické bázi označených jako obsah BIOBÁZE. Kromě toho, že jsou obnovitelné, byly BIOPAP® nádoby na potraviny odolné vůči mrazu i pečení v troubě vyvinuty z neintenzivních zdrojů, které nevyžadují zavlažování, pesticidy ani chemická hnojiva.

Provedené analýzy jsou certifikovány třetími stranami a přísně sledovány USDA.

Produkty účastnící se iniciativy dobrovolného označování mají svůj organický obsah měřený pomocí techniky procenta moderního uhlíku (pCM) a metodiky ASTM D6866-22 jako součást certifikačního procesu.

Hodnota 100 % uhlíku BIOBASED znamená, že 100 % uhlíku pochází z biomasy a hodnota 0 % znamená, že veškerý uhlík pochází z petrochemie, černého uhlí nebo jiných fosilních zdrojů. Střední hodnota označuje směs: čím vyšší je hodnota, tím větší je přítomnost přírodních organických složek v materiálu.

Kompostovatelné nádoby na potraviny BIOPAP® LP, BIOPAP® LC a BIOPAP® MAP mají obsah uhlíku na biologické bázi od 97 do 100 %. To poskytuje další bezpečnost pro používání a správu nádob BIOPAP®, certifikovaných jako udržitelné produkty a jejichž likvidace nemá negativní důsledky pro naši planetu a naše zdraví.